Selecteer uw beelden en selecteer uw product

Klik op de button linksboven in beeld en selecteer de beelden waarvan u producen wilt bestellen. De foto's verschijnen nu als thumbnails in beeld waarna u ze kunt aanklikken om vervolgens per foto een of meerdere producten te bestellen. Om uw bestellingen vervolgens af te ronden klikt u op de volgende stap.

U kunt ook meerdere afbeeldingen tegelijk bestellen. Met behulp van de shift toets kan een aaneengesloten reeks van afbeeldingen geselecteerd worden en met behulp van de ctrl/Appeltje toets kunnen afbeeldingen verspreid over het hele venster geselecteerd worden.

Geselecteerde producten

BEZIG MET UPLOADEN

Afbeelding 1 van 20